333 80 333 (kl. 08-16) post@sektvedt.no
Åskollen Fryselager

Åskollen Fryselager

Åskollen Fryselager Åskollen i Tønsberg er et prosjekt vi har for WK Entreprenør AS. Her skal bygges et fryselager, pakkerom og kontor på ca 5700 m2. Dette blir Norges største frittstående fryse- og kjølelager. Vi har ansvar for betong, grunnarbeid og VA. Prosjektet...
Rådhusgata

Rådhusgata

Rådhusgata Vi i Ektvedt har siden mars 2022 jobbet i Rådhusgata i Tønsberg med oppgradering av ny gate. Oppdraget er for Tønsberg kommune hvor vi har vært underentreprenør for Håkonsen og Sukke. Arbeidet vårt har omfattet vei, overvannsanlegg, plasstøp av...
Ås Kontorsenter

Ås Kontorsenter

Ås Kontorsenter Ås kontorsenter er et prosjekt vi har for Strøm Gundersen. Det holder til på Sem kun 200 meter fra E18. Her skal det bygges et nytt bygg for kontorer. Vi startet arbeidet i august 2021 hvor vi har utført grunn- og betongarbeid. Bygget skal stå ferdig...
Lundenåsen

Lundenåsen

Lundenåsen Lundenåsen er et prosjekt vi utfører i Stokke. Dette prosjektet har vi for Lundenåsen Utbygging AS.  Vi skal utføre sprengning og grunnarbeid for nytt boligområde.   ...
Hurum brygge

Hurum brygge

Hurum brygge Hurum brygge er et prosjekt vi har for WK Entrepenør. Hurum brygge er et gammel papir fabrikk som nå skal gjøres om til over 450 leiligheter med garasje kjeller. I første omgang skal det bygges 64 leiligheter. Vi startet opp med prosjektet i 2021 og vi...