333 80 333 (kl. 08-16) post@sektvedt.no
Ås Kontorsenter

Ås Kontorsenter

Ås Kontorsenter Ås kontorsenter er et prosjekt vi har for Strøm Gundersen. Det holder til på Sem kun 200 meter fra E18. Her skal det bygges et nytt bygg for kontorer. Vi startet arbeidet i august 2021 hvor vi har utført grunn- og betongarbeid. Bygget skal stå ferdig...
Lundenåsen

Lundenåsen

Lundenåsen Lundenåsen er et prosjekt vi utfører i Stokke. Dette prosjektet har vi for Lundenåsen Utbygging AS.  Vi skal utføre sprengning og grunnarbeid for nytt boligområde.   ...
Hurum brygge

Hurum brygge

Hurum brygge Hurum brygge er et prosjekt vi har for WK Entrepenør. Hurum brygge er et gammel papir fabrikk som nå skal gjøres om til over 450 leiligheter med garasje kjeller. I første omgang skal det bygges 64 leiligheter. Vi startet opp med prosjektet i 2021 og vi...
Sandeåsen Boligutvikling

Sandeåsen Boligutvikling

Sandeåsen Boligutvikling Sandeåsen er et pågående prosjekt vi har hatt med oppdragsgiver Sandeåsen Vest AS siden Mai 2017. Her har vi hatt ansvar for utførelse av grunnarbeid, betong og utenomhus. Vi har hatt ansvaret for å legge klart VA-anlegg og videre har vi...
Hof flersenterbygg

Hof flersenterbygg

Hof flersenterbygg Hof flersenterbygg er et prosjekt der vår oppdragsgiver er Atlant Entreprenør AS. Flersenterbygget skal være et viktig møtested for alle innbyggere i Hof og inneholde lokaler med aktivitetstilbud for mange ulike formål. Prosjektet startet i starten...