333 80 333 (kl. 08-16) post@sektvedt.no

Rådhusgata

Vi i Ektvedt har siden mars 2022 jobbet i Rådhusgata i Tønsberg med oppgradering av ny gate.
Oppdraget er for Tønsberg kommune hvor vi har vært underentreprenør for Håkonsen og Sukke. Arbeidet vårt har omfattet vei, overvannsanlegg, plasstøp av betongkonstruksjoner, avfallssuganlegg, kulvert og fontene. Masseutbytting og fundamentering for ny gate.
Vi vil takke dem for en krevende men fin jobb. Betong gutta med Saulius i spissen har virkelig fått prøve seg på sine kreative sider.