333 80 333 (kl. 08-16) post@sektvedt.no

Sandeåsen Boligutvikling

Sandeåsen er et pågående prosjekt vi har hatt med oppdragsgiver Sandeåsen Vest AS siden Mai 2017. Her har vi hatt ansvar for utførelse av grunnarbeid, betong og utenomhus.

Vi har hatt ansvaret for å legge klart VA-anlegg og videre har vi rettet ut til tomter for både eneboliger i rekke, to og firemanns boliger, familieboliger og flermansboliger i ulike størrelser. Her vil du finne alt du trenger i umiddelbar nærhet, i et område for alle aldersgrupper. Videre har vi hatt ansvar for å legge plen, lage naturstier, sette opp aktivitetsapparater og legge asfalt.

Siste nytt er montering av et overvannsmagasin for nytt byggefelt. Dette er et nytt produkt levert fra Norsk Wavin. Overvannsmagasinet er designet for å ta unna store mengde nedbør/vannmengder i tette bebyggelser/områder. Vi har samtidig sørget for å ta opp monteringen på film slik at dette kan brukes videre til opplæring for nåværende og fremtidige ansatte.