333 80 333 (kl. 08-16) post@sektvedt.no

Hurum brygge

Hurum brygge er et prosjekt vi har for WK Entrepenør. Hurum brygge er et gammel papir fabrikk som nå skal gjøres om til over 450 leiligheter med garasje kjeller.

I første omgang skal det bygges 64 leiligheter. Vi startet opp med prosjektet i 2021 og vi skal være ferdig i løpet av 2022. Her utfører det fjellspregning og grunnarbeid. I første fase utførte vi ny vei og busslomme. Andre fase er vi i gang med nå, ved å sprenge ut 15 000 kubikk til leilighetene.