333 80 333 (kl. 08-16) post@sektvedt.no

Hof flersenterbygg

Hof flersenterbygg er et prosjekt der vår oppdragsgiver er Atlant Entreprenør AS. Flersenterbygget skal være et viktig møtested for alle innbyggere i Hof og inneholde lokaler med aktivitetstilbud for mange ulike formål.

Prosjektet startet i starten av 2020 og er godt i gang. Her utfører vi alt fra grunnarbeid til støp av bygg. Vårt ansvarsområdet for prosjektet er utgravning/fundamentering for bygg, støp av bygg, VA-anlegg.